Hội thảo “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ có rối loạn phát triển”

Th524

Hội thảo “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ có rối loạn phát triển”

Sắc Hoàng Hoạt động trung tâm, Tin tức, Hoạt động
Một số hình ảnh tại Hội thảo “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ có rối loạn phát triể” được tổ chức bởi Hội khoa học tâm lý – Giáo dục Việt Nam ngày 29/06/2019.Đại diện Trung tâm KaZuO – Chuyên viên Tâm lý Đỗ Minh Trang tham dự
Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn