Chuyên gia đánh giá

Chuyên gia đánh giá, chuyên gia tâm lý

Thạc sỹ tâm lý Aman Arora đến từ New Delhi – Ấn Độ

Chuyên gia đánh giá, chuyên gia tâm lý

Dược sỹ, Cử nhân Giáo dục đặc biệt – Đại học Sư Phạm Hà Nội.