Bác sỹ

Nguyên Trưởng khoa tâm bệnh – BV Nhi TW

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Trường Đại học Y Hà Nội

Bác sỹ chuyên ngành thần kinh nhi

 

 

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Bác sỹ bệnh viện Bạch Mai

Giảng viên Đại học Y Hà Nội