Góc tư vấn

Hội chứng TIC và những nguy hiểm cho trẻ xung quanh chiếc điện thoại thông minh

Sắc Hoàng Tin tức, Góc tư vấn

TIC là những động tác không hữu ý, xảy ra nhanh, định hình, không nhịp điệu (thường bao gồm những nhóm cơ hạn chế) hoặc sự phát âm xuất hiện đột ngột không có mục đích rõ ràng. Các TIC được cảm nhận như không thể cưỡng lại được nhưng có thể ngừng TIC lại hữu ý trong những khoảng thời gian khác...

Trang 2/212