Các hoạt động chính của Trung tâm Kazuo.

Th1009

Các hoạt động chính của Trung tâm Kazuo.

Sắc Hoàng Hoạt động trung tâm, Hoạt động

Trung tâm Kazuo hoạt động dựa trên các hoạt động nền tảng chủ yếu sau:

 1. Nhóm lớp can thiệp sớm.
 • Giảng dạy theo chương trình giáo dục mầm non, kết hợp với chương trình giáo dục đặc biệt, trong đó nhấn mạnh các kỹ năng sống, kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp, phát triển năng khiếu.
 • Số lượng: 5-10 trẻ/nhóm lớp, được sắp xếp phù hợp với khả năng, sự phát triển của trẻ.
 • Nội dung các hoạt động chính:
 • Các hoạt động chăm sóc mầm non: ăn, ngủ, rèn kỹ năng tự phục vụ, giao tiếp.
 • Các hoạt động phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tương tác xã hội phù hợp với lứa tuổi mầm non và mẫu giáo: thể dục buổi sáng, hoạt động góc, vui chơi, tập thể, vận động ngoài trời.
 • Các hoạt động phục hồi chức năng, vận động thể chất: 15 phút/trẻ/ngày.
 • Các hoạt động can thiệp cá nhân: theo nhu cầu đăng ký của gia đình. Yêu cầu tối thiểu 3 buổi/tuần.
 • Các hoạt động theo các sự kiện của Trung tâm: các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện do Trung tâm tổ chức.

2. Nhóm lớp tiền tiểu học.

 • Giảng dạy theo chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn 5-6 tuổi), kết hợp với chương trình giáo dục đặc biệt, chương trình lớp 1 tiểu học, trong đó nhấn mạnh các kỹ năng sống, kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp, phát triển năng khiếu.
 • Số lượng: 5-10 học sinh/nhóm lớp, được sắp xếp phù hợp với khả năng, sự phát triển của mỗi em.
 • Nội dung các hoạt động chính:
 • Các hoạt động chăm sóc bán trú: ăn, ngủ, rèn kỹ năng tự phục vụ, tự lập.
 • Các hoạt động phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tương tác xã hội phù hợp với lứa tuổi và hoạt động học tập: thể dục buổi sáng, hoạt động học tập (học thông qua chơi, học qua các môn học), vui chơi, tập thể, vận động thể chất, kỹ năng sống.
 • Các hoạt động phục hồi chức năng, vận động theo nhóm: 15 phút/học sinh/ngày hoặc 30 phút/nhóm/ngày.
 • Các hoạt động can thiệp cá nhân: theo nhu cầu đăng ký của gia đình. Yêu cầu tối thiểu 3 buổi/tuần.
 • Các hoạt động theo các sự kiện của Trung tâm: các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện do Trung tâm tổ chức.

3. Nhóm can thiệp sớm theo giờ.

 • Giảng dạy theo chương trình giáo dục đặc biệt, tiếp cận cá nhân. Mỗi trẻ sẽ được xây dựng một chương trình/kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với khả năng của trẻ, nhằm mục tiêu giúp trẻ phát triển tối đa nhất khả năng của bản thân.
 • Các chương trình/kế hoạch giáo dục cá nhân của mỗi trẻ sẽ được kiểm tra, đánh giá định kỳ.
 • Số lượng: 1 giáo viên 1 trẻ, thời gian 60 phút/giờ.
 • Mỗi ngày có 06 ca can thiệp, với các khung giờ như sau:

Ca trong giờ hành chính:

Ca 1: 7h50 – 8h50Ca 4: 13h50 – 14h50
Ca 2: 8h55 – 9h55Ca 5: 14h55 – 15h55
Ca 3: 10h00 – 11h00Ca 6: 16h00 – 17h00

Ca ngoài giờ hành chính:

Ca 7: 17h00 – 18h00
Ca 8: 19h00 – 20h00

Lưu ý: Phí can thiệp các ca trong và ngoài giờ hành chính khác nhau.

 • Nội dung các hoạt động chính:
 • Các hoạt động can thiệp cá nhân: 45 – 50 phút/buổi. Với các hoạt động nhằm phát triển các lĩnh vực phát triển: vận động thô, vận động tinh, nhận thức – tư duy, ngôn ngữ, tương tác xã hội.
 • Các hoạt động nhóm: 10 – 15 phút/buổi. Với các hoạt động như vận động theo nhạc, hoạt động tổ chức trò chơi rèn các kỹ năng luân phiên, giao tiếp…
 • Các hoạt động can thiệp chuyên sâu: can thiệp/trị liệu ngôn ngữ, can thiệp/trị liệu vận động, can thiệp/trị liệu âm nhạc – nghệ thuật, phát triển năng khiếu.
 • Có cơ hội tham gia vào các hoạt động tập thể, sự kiện do Trung tâm tổ chức thường niên.

     4Hoạt động kiểm tra, chẩn đoán, đánh giá trẻ và tư vấn phụ huynh.

Hoạt động kiểm tra, chẩn đoán, đánh giá trẻ và tư vấn phụ huynh được tiến hành theo quy trình các bước như sau:

 • Kiểm tra và tư vấn y tế: được thực hiện bởi bác sỹ chuyên khoa nhi và thần kinh.
 • Chẩn đoán, đánh giá tâm lý giáo dục: được thực hiện bởi chuyên gia chẩn đoán, đánh giá tâm lý giáo dục.
 • Tư vấn phụ huynh: được thực hiện bởi chuyên gia chẩn đoán, đánh giá tâm lý giáo dục.
 • Nếu sau đó có nhu cầu, gia đình có thể lựa chọn cho trẻ/học sinh theo học tại Trung tâm hoặc lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn từ xa (qua mạng) của Trung tâm.

Lưu ý: Mọi trẻ/học sinh đều phải được chẩn đoán, đánh giá trước khi được tiếp nhận vào học tại Trung tâm. Trong quá trình theo học, mọi trẻ/học sinh phải thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo chất lượng can thiệp.

     5. Hoạt động tư vấn phụ huynh từ xa.

Bố mẹ sẽ tự hướng dẫn con học tại nhà theo tài liệu và hướng dẫn của các giáo viên tại trung tâm. Các tài liệu được hướng dẫn phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ qua thăm khám can thiệp sớm.

Hằng ngày, các kết quả chăm sóc của bố mẹ sẽ phải được cập nhật trên hệ thống phần mềm theo dõi học từ xa của Trung tâm, từ đó các Giáo viên sẽ nắm được tình hình chăm sóc trẻ tại nhà của bố mẹ và đưa ra những lời khuyên phù hợp để quá trình chăm sóc trẻ tại nhà được chính xác và đảm bảo nhất.

 

 

 

 

Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn