Dịch vụ

Khám tâm bệnh

Khám tâm bệnh - Trung tâm giáo dục trẻ tự kỷ Kazuo, do các bác sỹ nguyên trưởng khoa tâm bệnh, bác sỹ nội trú ở viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Bạch Mai,...

Xem chi tiết
Chẩn đoán đánh giá

Can thiệp  giáo dục cá nhân, nhóm: cung cấp các dịch vụ can thiệp giáo dục chất lượng, có chuyên môn cao, với các phương pháp đặc thù, chuyên sâu dành cho...

Xem chi tiết
Can thiệp y tế và giáo dục

Can thiệp  giáo dục cá nhân, nhóm: cung cấp các dịch vụ can thiệp giáo dục chất lượng, có chuyên môn cao, với các phương pháp đặc thù, chuyên sâu dành cho...

Xem chi tiết
Hỗ trợ và theo dõi từ xa

  Hỗ trợ từ xa: đối với các gia đình không có điều kiện cho trẻ theo học tại Trung tâm, có thể kết nối với Trung tâm để nhận được các tư vấn...

Xem chi tiết
Phục hồi chức năng

Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục hòa nhập KAZUO là trung tâm kết hợp giữa các hoạt động giáo dục và y tế, nhằm giúp các trẻ khuyết tật, đặc...

Xem chi tiết
Âm nhạc trị liệu

Kazuo Tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân, hướng tới phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển các năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động với nghệ...

Xem chi tiết
Âm ngữ trị liệu

Không chỉ nâng cao sự phát triển của mỗi cá nhân, hướng tới phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển các năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động với...

Xem chi tiết
Tâm vận động / trị liệu cảm giác

Không chỉ nâng cao sự phát triển của mỗi cá nhân, hướng tới phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển các năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động với...

Xem chi tiết
Phát triển năng khiếu ( vẽ, múa , hát, đàn…)

Tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân, hướng tới phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển các năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động với nghệ thuật...

Xem chi tiết
Trang 1/212
.
.
.
.