Chuyên gia đánh giá

Trưởng bộ môn thực hành khoa giáo dục đặc biệt trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Tiến sỹ giáo dục học.

Chuyên gia đánh giá, chuyên gia tâm lý

Dược sỹ, Cử nhân Giáo dục đặc biệt – Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Thạc sỹ Tâm lý – Đại học Sư phạm Hà Nội