Chuyên gia đánh giá

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Nguyên Điều dưỡng trưởng bệnh viện nhi TW khoa tâm bệnh

Trưởng bộ môn thực hành khoa giáo dục đặc biệt trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Tiến sỹ giáo dục học.

Chuyên gia đánh giá, chuyên gia tâm lý

Dược sỹ, Cử nhân Giáo dục đặc biệt – Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân sư phạm – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục mầm non – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.