Bác sỹ

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Bác sỹ bệnh viện Bạch Mai

Giảng viên Đại học Y Hà Nội

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Trường Đại học Y Hà Nội

Bác sỹ chuyên ngành thần kinh nhi

 

 

Thạc sỹ – Bác sỹ nội trú Nguyễn Hoàng Yến

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Trường Đại học Y Hà Nội

Bác sỹ nội trú – Bệnh viện Bạch Mai

Giảng viên – Đại học Y Hà Nội

Nguyên Trưởng khoa tâm bệnh – BV Nhi TW