Hoạt động

Các hoạt động chính của Trung tâm Kazuo.

Sắc Hoàng Hoạt động trung tâm, Hoạt động, Góc tư vấn

Trung tâm Kazuo hoạt động dựa trên các hoạt động nền tảng chủ yếu sau: Nhóm lớp can thiệp sớm. Giảng dạy theo chương trình giáo dục mầm non, kết hợp với chương trình giáo dục đặc biệt, trong đó nhấn mạnh các kỹ năng sống, kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp, phát triển năng khiếu. Số lượng:...

Trang 3/3123